CRAB-meldingen naar aanleiding van EPB-aangiftes

De gemeente Heist-op-den-Berg werd recentelijk geconfronteerd met een aanzienlijk aantal CRAB-meldingen die blijkbaar het gevolg waren van EPB-aangiftes die bij het Vlaamse EnergieAgentschap (VEA) ingediend werden, maar waarbij er geen koppeling te maken was tussen het CRAB-adres op de EPB-aangifte en een CRAB- of GRB-gebouw.

Navraag bij het VEA resulteerde in volgende informatie:


Sinds juni 2018 is de energieprestatiedatabank gekoppeld aan het gebouwenregister (https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister):

 • Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals flats en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties en vormt een stabieler koppelvlak dan adressen. Het Gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest.
 • Het Adressenregister voorziet de adresseerbare objecten in het Gebouwenregister van adressen en de wegen in het Wegenregister van straatnamen. De bevoegdheid voor adres- en straatnaamtoekenningen ligt bij de Vlaamse gemeenten (bij CRAB-decreet).

Sinds deze datum werd voor elk ingediend energieprestatiecertificaat en elke EPB-aangifte getracht om, op basis van het aangegeven adres, de correcte gebouweenheid binnen een gebouw te koppelen aan het dossier. Ook voor alle historisch ingediende EPB-aangiftes (vanaf 2006) en energieprestatiecertificaten (vanaf 2009) werd deze oefening doorlopen.

Deze koppeling, die voor de eindgebruikers onzichtbaar werd doorgevoerd op de achtergrond, leverde echter niet steeds een éénduidig of correct resultaat ten gevolge invoer van onjuiste adressen.

Een correcte koppeling met de unieke sleutels van het gebouwenregister is echter noodzakelijk om te kunnen voldoen aan kwaliteitsvolle data-uitwisseling tussen het Vlaams Energieagentschap  en  andere instanties, met elk hun eigen applicatie die instaat voor het aanleveren van een bepaalde dienst:

 • Woningpas
 • Dakisolatienorm
 • Korting onroerende voorheffing

Op 16/12/2019 werd dan ook een nieuwe versie van de energieprestatiedatabank gereleased, waarbij de koppeling met het gebouwenregister prominenter in beeld werd gebracht ten aanzien van verslaggevers en energiedeskundigen. Er wordt nu ook afgedwongen dat enkel gebouweenheden/adressen met een correcte status geselecteerd kunnen worden om de EPB-aangifte en de energieprestatiecertificaten aan te koppelen en in te dienen.

Indien geen correcte gebouweenheid geselecteerd kan worden, wordt door VEA een CRAB-melding ingediend. Er wordt immers pas een gebouweenheid gecreëerd in het Gebouwenregister wanneer een CRAB-adres gekoppeld is aan een gebouw.

Deze werkwijze stemt overeen met de procedure die Informatie Vlaanderen als eigenaar van CRAB en het Gebouwenregister voorschrijft.


 

In principe volstaat het dat een CRAB-adres gekoppeld is aan een GRB-object, zijnde ofwel een perceel (adp) ofwel een gebouw (gbg). Het spreekt voor zich dat er uiteraard de voorkeur gegeven wordt aan een gebouw (gbg) wanneer dit aanwezig is. Wanneer een CRAB-adres alleen gekoppeld is aan een perceel en er ontstaat op dit perceel een GRB-gebouw, dan wordt dit CRAB-adres automatisch door Informatie Vlaanderen aan het GRB-gebouw gekoppeld op voorwaarde dat er een eenduidige relatie is (bijv. niet in het geval van meerdere hoofdgebouwen op een perceel of meerdere adressen op een perceel).

Wanneer een CRAB-adres gekoppeld wordt aan een gebouwenschets in het CRAB (= CRAB-gebouw), dan resulteert dit ook automatisch in een nieuwe gebouweenheid in het Gebouwenregister. Wanneer het CRAB-gebouw vervangen wordt door een GRB-gebouw (CRAB-GRB matching), dan wordt deze koppeling ook overgenomen. Gelet op het bovenstaande bericht van VEA, is het dus wel aan te raden om gebouwschetsen in CRAB in te voeren.

Op dit moment zijn er nog geen tools voor gemeenten ter beschikking om het gebouwenregister decentraal bij te houden. Het ziet er naar uit dat er niet spoedig of misschien zelfs nooit een LARA 2.0 zal komen. Informatie Vlaanderen tracht momenteel dienstenleveranciers te informeren over webdiensten om het Adressenregister en het Gebouwenregister bij te werken zodat deze dienstenleveranciers met (waarschijnlijk betalende) beheertoepassingen op de markt kunnen komen. Dit zal vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten.

Een gedachte over “CRAB-meldingen naar aanleiding van EPB-aangiftes

 1. Op 29/01/2020 stuurde Informatie Vlaanderen onderstaand bericht naar de gemeentelijke CRAB-adresbeheerders:

  Het Gebouwenregister staat al enige tijd in productie. Er zijn ook steeds meer organisaties die gebruik maken van dit nieuwe register. Bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) is het kritisch dat een energieprestatiecertificaat aan een gebouweenheid (bvb. een appartement, winkel, woning, …) in het gebouwenregister gekoppeld kan worden. Maar ook andere processen vertrouwen steeds meer op het gebouwen- en adressenregister. Enkele andere voorbeelden zijn Woningpas, VLOK, VMSW en zeker ook BestAdd. Daarom verduidelijken we hier hoe je als CRAB-beheerder kan zorgen voor gegevens van hoge kwaliteit in het gebouwenregister.

  Het Gebouwenregister

  Het Gebouwenregister wordt volledig gevuld en bijgehouden aan de hand van informatie die in het CRAB beschikbaar is. Met enkele aandachtspunten bij het beheer van het CRAB kan je een grote impact hebben op de volledigheid van het gebouwenregister.

  Er zijn 3 basisprincipes:

  – Een gebouw in het gebouwenregister wordt afgeleid van een gebouwgeometrie in het CRAB. Dat kan zowel een GRB-geometrie als een schets zijn.
  – Een gebouweenheid in het gebouwenregister wordt afgeleid van een koppeling adres-gebouw in het CRAB. Als een huisnummer ook subadressen heeft, dan zal er voor elk subadres een gebouweenheid gemaakt worden in het gebouw waaraan het huisnummer gekoppeld is.
  – Het Gebouwenregister (en het Adressenregister) neemt de status van objecten uit het CRAB over

  Opmaak EPC-attest

  Sinds midden december zijn een adres en een gebouweenheid in het Gebouwen- en Adressenregister noodzakelijk voor EPC-deskundigen om een certificaat te kunnen registreren. Dat loopt perfect voor 95% van de registraties. Maar gezien de volumes aan certificaten die moeten geregistreerd worden, moeten we zoeken naar oplossingen om die laatste 5% ook vlot te laten lopen.

  Daarom volgt hier een aantal aanbevelingen, die reeds afgetoetst werden in de werkgroep rond het Gebouwen- en Adressenregister:

  – Hou de status van adressen en gebouwen in het CRAB goed in de gaten. Als het adres, of het gebouw in het CRAB een andere status heeft dan “in gebruik”, dan zullen de afgeleide objecten in het gebouwenregister niet geschikt zijn voor gebruik. De bekende regels hierrond zijn:
  – Een adres is “in gebruik” zodra het voorkomt op een goedgekeurd, officieel document van de gemeente. Meestal is dat een goedgekeurde bouwvergunning.
  – Een gebouw is “in gebruik” zodra de bouwwerken voltooid zijn.
  – Een adres moet gekoppeld zijn aan een gebouw.
  – Wanneer een gebouw afgewerkt is, dan moet er een gebouwschets met status “in gebruik” in het CRAB beschikbaar zijn. En het adres moet eraan gekoppeld zijn.
  – Hou zeker de meldingen van nieuw gekarteerde gebouwen van het GRB in de gaten, het is belangrijk dat deze de correcte adreskoppelingen krijgen.
  – Hou ook de verdachte gevallen type “huisnummer in gebruik zonder koppeling” in de gaten. Deze geven zeker ooit problemen voor een EPC-registratie.

  CRAB-meldingen door VEA

  Het VEA maakt telkens een CRAB-melding wanneer een certificaat niet gekoppeld kan worden. Aanleiding kan zijn dat het adres niet gevonden wordt (voeg dan het adres toe in het CRAB) of dat er geen gebouweenheid is (dan ontbreekt een koppeling adres-gebouw in het CRAB). Het is belangrijk dat deze meldingen steeds snel behandeld worden. Daarbij onderstrepen we dat er voorafgaand aan de melding een terreinbezoek van het gebouw plaatsgevonden heeft. Deze meldingen zijn dus van zeer hoge kwaliteit en zullen – behoudens enkele uitzonderingen – steeds terechte meldingen zijn.

  Een uitzondering daarop kan zijn dat er een EPC wordt aangevraagd voor een gebouweenheid waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning bestaat. In deze gevallen weet je nu zeker dat de gebouweenheid wel degelijk bestaat én gebruikt wordt. Daarom raden we hiervoor sterk aan om er toch een adres aan toe te kennen en vervolgens dat adres aan het juiste gebouw te koppelen. In die gevallen geef je het adres de status “niet officieel”.

  Tot slot…

  De aanbevelingen in dit bericht gaan wat verder dan wat het CRAB-decreet vereist. Maar, met deze aanbevelingen zullen niet alleen de gebruikers van het Gebouwen- en Adressenregister een vlottere dienstverlening naar de inwoners van jouw gemeente kunnen leveren. De data in het CRAB voor jouw gemeente zal hierdoor van een nog hogere kwaliteit worden zodat de overstap naar BestAdd en het Gebouwenregister voor jouw gemeente vlotter zal lopen. Bovendien leveren de meldingen van VEA heel waardevolle informatie op. Want zelfs al beheer je het CRAB perfect, dan nog zullen bijvoorbeeld onvergunde gebouweenheden af en toe tot een melding leiden. Dankzij de terreinbezoeken van de EPC-deskundigen krijg je een heel waardevol beeld op de reële toestand van de gebouwen in je gemeente. Deze info kan een trigger zijn voor een handhavingsprocedure voor niet-vergunde opsplitsingen van gebouwen.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.